Utbildning i Excel

Vill du arbeta snabbare och säkrare i Excel och använda lite mer avancerade funktioner och verktyg? Excel är ett fantastiskt program med många verktyg och funktioner. En utbildning kan anpassas efter det du behöver och utgå från era underlag.
Alla våra utbildningar skräddarsys efter era behov, förkunskaper och önskemål.
Minsta bokade tid för anpassad utbildning är 3 timmar och nedan finner ni exempel på innehåll.

Grunder i Excel

Beräkning & Formler

 • Talformat
 • Låsa rubrikrader och kolumner
 • Formatera celler och cellinnehåll
 • Absoluta och relativa referenser
 • Kolumnbredd och radhöjd 
 • Hantera och justera utskrifter
 • Formler och beräkningar
 • Hantera listor, filtrering och sortering
 • Arbeta med flera blad 
 • Formler och funktioner  
 • Länkning i arbetsboken  
 • Skydda blad och arbetsböcker
 • Samarbete/granskning av kalkylblad  
 • Funktioner
  • OM, SUMMA.OM, OMFEL 
  • Textfunktioner 
 • Felsökning 
 • Dölja och visa blad och arbetsbok 
 • Statistiska funktioner 
 • Uppslag i tabeller 

Excel

Listor & Pivottabeller

Diagram & Presentation

 • Sortering och filtrering av listor  
 • Delsummor  
 • Tabeller i Excel 
 • Pivottabeller  
 • PowerPivot, intro
 • Hantera stora datamängder 
 • Länka tabeller och databaser
 • Länkning i arbetsboken  
 • Dynamiska diagram baserade på tabell 
 • Diagrammallar 
 • Rapportering 
Excel_Learningpoint