Tillgänglighetsanpassning –
Tillgängliga dokument, tillgängliga PDF:er

Word logotyp_Learningpoint
PowerPoint logotyp_Learningpoint
Excel logotyp_Learningpoint
Tillgänglighet_Learningpoint

Tillgänglighet handlar i grunden om att människor med någon typ av funktionsnedsättning ska ha rätt och möjlighet att få samma information under samma förutsättningar som andra. Men, ett tillgängligt samhälle gynnar förstås alla människor, eftersom vi alla har olika förutsättningar att ta del av information. Vi har kunskap och erfarenhet av att skapa tillgängliga PDF:er, vi hjälper er möta tillgänglighetskraven för dokument och formulär. Vi tar även fram mallar i Word, PowerPoint som är tillgänglighetsanpassade så långt de programmen tillåter och att skapa tillgängliga diagram i Excel.

Att skapa ett tillgängligt dokument börjar egentligen i samma stund som du börjar skriva dokumentet. Genom att använda dig av våra Officemallar som byggts upp för att möta tillgänglighetskraven skapar du dokument som enkelt kan konverteras till tillgängliga PDF:er. Finjusteringarna och tillgänglighetsanpassningen gör du sedan i Acrobat.

Vi på Learningpoint bygger mallar som är anpassade för att möta tillgänglighetskraven, vi kan antingen skapa nya mallar eller justera era nuvarande. Behöver ni hjälp med utbildning eller att tillgänglighetsanpassa befintliga filer kontakta oss så går vi tillsammans igenom hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Vi kan även hjälpa till med en tillgänglighetsanalys av era nuvarande Officemallar och PDF-dokument, med hjälp av ETU, som är experter på tillgänglighet. Då går vi då igenom era mallar och dokument underlag och tar fram en rapport med rekommendationer på åtgärder som behöver göras för att öka tillgängligheten.

Vill du veta mer om tillgängliga PDF:er? Kontakta oss för att boka ett möte eller läs fördjupande information på vår blogg OfficeMaster.

Tillgängligt PDF dokument_Learningpoint

Exempel på tillgänglighetsanpassning av dokument och PDF-formulär.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassade diagram

För att säkerställa att diagrammen som du skapar i Excel är godkända enligt de tillgänglighetskraven (WCAG 2.1) föreslår vi att ni använder vår populära funktion diagrammallar med mönster. Kontakta oss så går vi tillsammans igenom hur ni enkelt skapar tillgängliga diagram.

Tillgänglighetshjälpen

Tillgänglighetshjälpen-Learningpoint

Hur får du dina användare att jobba tillgängligt? Med tillgänglighetshjälpen underlättas arbetet när ni skapar dokument i våra tillgänglighetsanpassade mallar som är rätt uppbyggda för att möta tillgänglighetskraven.

Följande knappar ingår:
• Redigera alternativtext (Words inbyggda funktion lyfts fram)
• Kontrollera tillgänglighet i dokumentet (Words inbyggda funktion lyfts fram)
• Lägg till dokumentegenskaper såsom titel, författare och sökord (Learningpoint, egenutveckling)
• Ta bort tomma radbrytningar (Learningpoint, egenutveckling)