Utbildning i OneDrive

Ska ni börja arbeta med Microsoft Office 365 och OneDrive eller har ni det redan men har inte all kunskap i organisationen. All utbildning skräddarsys för att passa er organisation.
Utifrån era önskemål och behov genomförs utbildning i olika former, t ex som seminarium. Minsta bokade tid för anpassad utbildning är 3 timmar och nedan finner ni exempel på innehåll.

Arbeta och hantera filer i molnet med OneDrive för Företag

Onedrive

  • Vad är OneDrive
  • Molnet
  • Två typer av OneDrive, privat och företag
  • Hitta till OneDrive för företag
  • Hantera filer och mappar på OneDrive
  • Synkronisera OneDrive med datorn
  • Fördelar med synkronisering
  • On demand-filer
  • Dela dokument och mappar
  • Vem kan komma åt ett delat dokument