Arbeta med mallar i Office Online

Word logotyp_Learningpoint
nimble_asset_PowerPoint-logotyp_Learningpoint
nimble_asset_Excel-logotyp_Learningpoint

Office Online

Hur arbetar man med sina mallar i Office Online? Vad är skillnaden när man öppnar en mall i Officeprogrammen online? Nedan går vi kort igenom de olika Officeprogrammen och några av våra egna funktioner som integreras i era Office-program för att göra arbetet så enkelt och smidigt som möjligt att arbeta online t ex Textbiblioteket.

Mallpaneler i Office Online

Word Online

Användarna kan i Word Online öppna mallar från en mallpanel. När en mall öppnas genereras ett dokument med logga, rätt formatmallar och en generell sidfot. Beroende på era inställningar kommer dokument skapade från denna panel sparas i användarens OneDrive, eller annan inställd plats.

Mall_i_WordOnline_Learningpoint

Exempel på hur en mallösning ser ut i Word Online. 1: företags flik. 2: knapp för att öppna mallpanel. 3: Mallpanel som listar valbara mallar.

Mallösning_i_WordOnline_flik_Learningpoint

Mallfliken namnges enligt era önskemål och kan ha er logotyp.

PowerPoint Online

I PowerPoint Online öppnas mallarna från en mallpanel. I normalfallet kan samma mallar användas i PowerPoint Online som i skrivbordsversionen av PowerPoint.

PowerPointOnline_Learningpoint
ExcelOnline_Learningpoint

Excel Online

I Excel Online öppnas mallarna från en mallpanel.

Textbibliotek Word Online

Textbiblioteket

Via en knapp i Word Online öppnas Textbiblioteket och en lista på texterna visas i ett åtgärdsfönster till höger på skärmen. Användaren väljer vilken text som ska infogas och kan på så vis ”bygga” ihop ett dokument utifrån färdiga textdelar till ett önskat innehåll.
Texterna lagras i Worddokument som läggs i StoragePoint. Det gör det enkelt att lägga till, redigera och ta bort texter i biblioteket. Texter som ska finnas i Textbiblioteket sparas av kund enligt instruktion från Learningpoint.

TextbibliotekOnline_Learningpoint

Exempel på hur textbiblioteket ser ut i Word Online med en knapp för att öppna panel till höger, där man väljer vilken text man vill infoga i aktuellt dokument

Mac

Mac-användare

Onlinelösningen för åtkomst av mallar och textbibliotek kan användas av Skrivbordsapparna för Mac och PC. När en användare klickar på knapparna visas en mallvalspanel till höger där mallar för installerade-skrivbordsapp finns att välja. Fördelen med denna lösning är att mac-mallar kan ligga lagrade i StoragePoint, tillsammans med era pc-mallar.

Mac-användare_Learningpoint

Installation och lagring

Installation av knappar och funktioner Online

För att få tillgång till tillägget i Office Online behöver tillägget distribueras via administrationscenter i Microsoft 365. Learningpoint kan hjälpa till med installation löpande/timme.

Mallar i Azure Storage

Mallfiler och bibliotek lagas i Azure Storage som ingår i er Office 365 licens. Synkning till klientdatorer sker var fjärde timme och vid uppstart. Filhanteringen av mallfilerna i Azure sker via en smidig app som Learningpoint tillhandahåller. Appen minskar arbetsbelastning då de ändringar som mallansvarig gör finns automatiskt hos medarbetarna direkt vid uppdatering av webbläsaren.

Mallar i Azure Storage_Learningpoint

Lösningen installeras hos användarna med ett MSI-paket som skjuts ut på maskinnivå.