DiPoint

Applikationen DiPoint hämtar Officetillägg och filer från LearningPoints Azurstorage. Detta gör att det endast behövs ett MSI-paket för att installera de olika delarna av mallpaketet. Det innebär också att ni kan ta del av de uppdateringar som görs av olika funktioner i mallpaketet utan att en nyinstallation behöver göras. Bestämmer man sig för att lägga till eller ta bort någon del av mallpaketet kan detta styras via DiPoint. 

  • DiPoint är en tjänst för Office-tillägg och Office-mallar som installeras en gång på klientdatorer. 
  • Tillägget installeras som standard på användarnivå 
  • Efter installation av DiPoint får klientdatorer alla uppdateringar och nyheter distribuerade automatiskt var fjärde timme och vid uppstart. 
  • DiPoint levereras i ett MSI-paket som distribueras ut till klienterna av IT-avdelningen, via SSCM, GPO eller liknande. 
  • Genom att bocka i ”Beta Environment” kan vissa användare testa nya mallar och funktioner innan hela organisationen får uppdateringar. Se nedan.  
  • Ta fram de dolda ikonerna i meddelandefältet 
  • Dubbelklicka på ikonen för DiPoint

  • Välj Beta environment


DiPoint kan ställa in sökvägar för UserTemplates och WorkgroupTemplates. Dessa används av StoragePoint. Om ni själva ställt in dessa sökvägar tex med en GPO eller kopierar in filer till dessa mappar med hjälp av inloggningsscript, eller har andra applikationer som påverkar dessa mappar är det viktigt att ni tar bort ev. GPO: er etcetera.

Har ni andra applikationer som ska vara kvar som också placerar filer i dessa mappar behöver vi ha en dialog kring detta så löser vi det.

Har ni haft en annan lösning för mallarna tidigare behöver ni avinstallera den innan ni installerar DiPoint.

För att ligga steget före är det bra om det finns några användare som använder betaversionen av tilläggen. Learningpoint uppdaterar kontinuerligt funktioner i de olika tilläggen. Uppdateringar sker en gång / månad.

Genom att bocka i ”Beta enviroment” kan vissa användare testa nya mallar och funktioner innan hela organisationen får uppdateringar. Se nedan.

  1. Ta fram de dolda ikonerna i meddelandefältet
  2. Dubbelklicka på ikonen för DiPoint

DiPoint