Uppdrag & Kunder

Excel-logotyp_Learningpoint
Outlook logotyp_Learningpoint

September/Oktober 2023

 • SKR Sveriges Kommuner och regioner PowerPoint-mall i samarbete med EU
 • Röda Korsets Högskola Uppdatering av postermall i PowerPoint
 • FMV, Försvarets Materielverk – Tillgänglighetsanpassade mallar i Office
 • Norrtälje kommun KSON Word och PowerPointmallar
 • Beyond reasarch (Familjen)  Mall i PowerPoint
 • Lidingö stad – Tillgänglighetsanpassade Wordmallar
 • EBA – Rapport på engelska
 • Socialstyrelsen – Tillgänglighetsanpassade mallar i Office
 • Gernandt & Danielsson – Excelutbildning
 • Advokatfirman Hammarskiöld & Co Wordmallar
 • Skatteverket – Årsredovisning, tillgänglighetsanpassad mall
 • Setterwalls Advokatbyrå AB – Tillägg i Officemallar
 • Hilson Moran – PowerPoint-mall med Learningpoints Officetillägg, StoragePoint, licensmodell DiPoint
 • Skellefteå PLV (Familjen) – PowerPointmallar
 • Tekniska museet Mallar och funktioner i Word- och PowerPoint
 • Kemikalieinspektionen – Stöd/teknisk mallförvaltning
 • Lidingö stad  Justering i tillgänglighetsanpassade mallar
 • Trosa kommun – Mallar för Word o PowerPoint
 • Stadskontoret – Uppdatering av mallar i Office
 • Malmö stad – Uppdatering av blanketter

Juli/Augusti 2023

 • Värmex (dnab)  Wordmallar
 • Lidingö stad – tillgänglighetsanpassade Wordmallar
 • LO (familjen) – Word- och PowerPointmallar
 • Lidingö stad – Justering i tillgänglighetsanpassade mallar
 • Alecta  Fastigheter (Familjen) Offertmall i Word
 • Värmex (dnab) – Mallar i Word
 • FMV, Försvarets Materielverk – Tillgänglighetsanpassade mallar i Office
 • Beyond reasarch (Familjen)  Mall i PowerPoint
 • Lidingö stad – Tillgänglighetsanpassade Wordmallar
 • EBA – Rapport på engelska
 • Gernandt & Danielsson – Excelutbildning
 • Tyréns – Tillgänglighetsanpassad rapport
 • Advokatfirman Hammarskiöld & Co Wordmallar
 • Skatteverket – Årsredovisning, tillgänglighetsanpassad mall
 • Haninge kommun – Wordmallar
 • IHE (Byråteket) – Officemallar
 • Hilson Moran – PowerPointmall med Learningpoints Officetillägg, StoragePoint, licensmodell DiPoint
 • Skellefteå PLV (Familjen) – PowerPointmallar
 • Nordic Guarantee – Wordmallar fem länder
 • Höganäs Energi – Mallar i Word
 • MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Excel

Case & Kunder

Kunder vi arbetar med under året.

Lidingö stad – Uppdatering av Wordmallar i ny grafisk profil

Kilpatrick – Utbildning hos kund

FMV – Justering av mall i PowerPoint

Kalix kommun – Mallösning i Office med Learningpoints DiPoint

Svenska Bostäder – Mallar i Word

SKR – Tillgänglighetsanpassning av mall i Word och PowerPoint

NCC – Rapportmall i Word och sättning

Kulturanalys – Sättning av rapport i Word och tillgänglighetsanpassad PDF

Kiwigruppen – Mall i Word

Tyréns Group AB – Avancerad mallhantering med Learningpoints officetillägg

Ecogain – Mallar i Word och PowerPoint

Sophiahemmet – Postermallar i PowerPoint

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje – Mallar i Word och PowerPoint

Ekologigruppen – Rapport- och Anbudsmall i Word

NCC – Rapportmall och sättning

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB – Utbildning i Officeprogrammen

EBA – Tillgänglighetsanpassad Rapport

Stadskontoret – Sättning av rapport och tillgänglighetsanpassning

Haverikommissionen – Word- och PowerPointmallar

ATG – Wordmallar

Advokatfirman Hammarskiöld & Co – Utbildning

Ekologigruppen – Rapport- och Anbudsmall i Word

Scandinavian development – Wordmallar

Höganäs kommun – Mallar Online

Svenska Kraftnät – Utbildning i PowerPoint

Folktandvården – Mallutveckling i Word

Inverde AB – Formgivning och mallutveckling i PowerPoint

Tornberget, Haninge kommun – Tillgänglighetsanpassade mallar i Word

Skellefteå kommun (Familjen) – PowerPointmallar

FMV, Försvarets Materielverk – Tillgänglighetsanpassade mallar i Office

FM Mattsson – Mallar i Excel

Energimyndigheten – Tillgänglighetsanpassad mall i Powerpoint

Folktandvården – Wordmallar i liggande format

Lidingö stad – Tillgänglighetsanpassad mall i Word

BRA – Braathens Regional Airlines – Mall i PowerPoint

Linköpings universitet, Wise (Familjen) – Mall i PowerPoint på engelska

Socialstyrelsen – Tillgänglighetsanpassade mallar i Office

CRM-konsulterna – Utformning och framtagning av CV-mall i Word

Industriklivet, Energimyndigheten – Tillgänglighetsanpassad mall i Powerpoint

Riksteatern – Justeringar och ny logotyp i Word och PowerPointmallar

Granitor– Mallösning i Office

Telia Company – Uppdateringar av Officemallar

IHE (Byråteket) – Mallar i Office

Ekonomistyrningsverket – Årsredovisning

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje – Mallar i Word och PowerPoint

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB – Utbildning i Officeprogrammen

Statskontoret – Sättning av rapport och tillgänglighetsanpassning

Kalix kommun – Mallösning i Office med Learningpoints DiPoint

Alecta Fastigheter (Familjen) – Presentationsmall i PowerPoint

Värmex (dnab) – Wordmallar

Stenvalvet (Reform Society) – Mall i PowerPoint

Folksam – Pensionsstiftelsen PowerPointmall

Granitor – Mallösning i Office

Kulturanalys – Sättning av rapport i Word och tillgänglighetsanpassad PDF

IHE (Byråteket) – Mallar i Office

EBA – Tillgänglighetsanpassad Rapport

Statskontoret – Sättning av rapport och tillgänglighetsanpassning

Haverikommissionen – Word- och PowerPointmallar

Höganäs kommun – Mallar Online

Kommunal – Onlinemallar

Haninge kommun – Mallar i Word

NCC – AIPmärkning och malljusteringar

Läkemedelsverket (Fidelity) – Tillgänglighetsanpassade mallar i Word och PowerPoint

Röda Korset – Snabbdelar i A5 Wordmallar

SKR Sveriges kommuner och regioner – Cirkulärmall

Skellefteå kommun (Familjen) – PowerPointmall, tillgänglighetsanpassad

FMV, Försvarets Materielverk – Tillgänglighetsanpassade mallar i Office

Läkemedelsverket (Fidelity) – Diagrammallar i Excel

Advania – Outlooksignatur jusering

Tornberget, Haninge kommun – Tillgänglighetsanpassade mallar i Word

Energimyndigheten – Tillgänglighetsanpassad mall i Powerpoint

Socialstyrelsen – Tillgänglighetsanpassade mallar i Office

Alecta  Fastigheter (Familjen) – Offertmall i Word

Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassad PowerPointmall, Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet

Arbetsgivarverket – Mall för författningssamling

E.on – Aktivitetskalender för kampanjer

Svenska Bostäder – Mallutbildningar

Telia Company –Byte av grafisk profil och justeringar i mallar och sidbibliotek (Learningpoints Officetillägg)

Skolforskningsinstitutet –Tillgänglighetsanpassning av PDF Årsredovisning

Lidingö Stad – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

SIS Swedish Institute for Standards – Lathund för mallar

Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB – Powerpointmall med funktionalitet

EBA – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB – Utbildning i Office

Röda Korsets Högskola – Postermallar i PowerPoint

Landskrona stad – Instruktionsfilmer

Folktandvården – Mallar i Word

SKR Nationell Patientenkät – Mall i PowerPoint

HiQ – Mallösning för Mac och Online

Lidingö Stad – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

ESV – Utbildningar

Kronofogden – Tillgänglighetanpassning

Riksbanken – Excel

Storsthlm – Word- och PowerPoint-mall

TCO – Justeringar i mallösning

IFS – Utbildning i att arbeta tillgängligt i Word

Simowits – Wordmallar

CRM konsulterna – Textbiliotek och StoragePoint (Learningpoints Officetillägg)

Kulturanalys – Tillgänglighetsanpassa PDF rapporter

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) – Tillgänglighetsanpassade Officemallar

Atlas Copco, TRIM – Utveckling av makroprogrammering i VBA/.Net

Jordbruksverket – Mallar för Word och Excel

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat – Utbildning

Sophiahemmet – PowerPoint och Wordmallar med Learningpoints Officetillägg, licensmodell DiPoint

Energimarknadsinspektionen – Föreskriftsmallar

KyrkA – Uppdatering av mallar i Word

Kommunals A-kassa – Mallar för Office

Nybron Advokater – Mallösning för Word och Powerpoint

FMV – Utformning av blankett i Word

Solna stad – Officemallar och tillgänglighetsanpassning

Skandia Fastigheter – Knappar och bildbank etc i PPT (Learningpoints Officetillägg)

Riksgälden – Wordmallar och Learningpoints Officetillägg

Pappers – Mallpaket i Office

Länsstyrelsen Västerbotten – Tillgänglighetsanpassade wordmallar

Kommunals A-kassa – Mallar för Office och Learningpoints Officetillägg Figurbiblioteket och Bildbanken

Landshypotek – Uppgradering mallpaket i Office

Strömsunds kommun – Tillgänglighetsanpassning av Wordmallar

Energiforsk – PowerPointmall

Kemikalieinspektionen KEMI – Nytt mallpaket i Office

Ulricehamns kommun – Anpassning av mallar

Svenska Kraftnät – PowerPointmall

Skandia Fastigheter – Knappar och bildbank etc. i PPT (Learningpoints Officetillägg)

Max Matthiessen – PowerPointmall

Hultsfreds kommun – Mallar i Word

Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB – Powerpointmall med funktionalitet

Storsthlm – Utbildning i tillgänglighet/Officemallar

Kommunals A-kassa – Mallar för Office och Officetilläggen Figurbiblioteket och Bildbanken

Jordbruksverket, Greppa näringen – Mallar i Word, Powerpoint och Excel

Folksam – Mall med försättsblad i Word

RKA – Protokollmall i Word

Setterwalls Advokatbyrå AB – Justering av Wordmallar

Kulturanalys – Sättning och tillgänglighetsanpassning av rapporter

Folksam – Wordmall, VD rapport

Henson – Föreskriftsmall i Word

NCC– Justeringar notismall för Hälsa och Säkerhet

Riksgälden – Exceltillägg

Årjängs kommun – Officelösning i Word

SL – Logotypjustering

Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB – Powerpointmall med funktionalitet

Storsthlm – Utbildning i tillgänglighet/Officemallar

Jordbruksverket, Vägledning – Mall i Word med instruktionstextfunktion

Kulturanalys – Sättning av rapport i Word och tillgänglighetsanpassad PDF

Sophiahemmet – Mallar i Word och PowerPoint

Deloitte – Wordmall på engelska

Voyado – PowerPointmall på engelska med egna färger

Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassad PowerPointmall

Strömsunds kommun – Tillgänglighetsanpassning i Word

Ecogain AB – Utformning och framtagning av PowerPoint- och Wordmallar för Mac

Papers – Brevmall och blanketter i Word

Kommunals a-kassa – Anpassade instruktionsfilmer

Svenska Kraftnät – Årsredovisningsmall i Word

Max Matthiessen – Mallar i PowerPoint och Word för Mac och Pc

EBA – Sättning och tillgänglighetsanpassning av rapport i Word och PDF

SKR Sveriges kommuner och regioner – Tillgänglighetsanpassning i Word och utbildning

KEMI – Mallutbildning och anpassade instruktionsfilmer

Lidingö stad – Uppdatering av Wordmallar i ny grafisk profil

Svenska Bostäder – Mallar i Word

Junibacken – Mall och skyltar i Powerpoint

SKR – Tillgänglighetsanpassad mall i Word

Årjängs kommun – Officelösning i Word

Simowits – Mallar i Word

Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB – Ny Powerpointmall med funktionalitet

Storsthlm – Tillgänglighetsanpassade blanketter

Malmö stad – Tillgänglighetsanpassning av blankett

Kalix kommun – Mallösning med Learningpoint DiPoint

KI, Karolinska Institutet – Tillgänglighetsanpassade mallar och funktioner

Strömsunds kommun – Tillgänglighetsanpassad brevmall i Word

Ecogain AB – Utformning och framtagning av PowerPoint- och Wordmallar för Mac

Riksgälden – Mallar och Learningpoints Officetillägg i Word

Storsthlm – Tillgänglighetsanpassade blanketter

Hjärnfonden– Mall i PowerPoint

SKR Salar International –
Tillgänglighetsanpassade mallar i Word och PowerPoint

Ecogain – Mallar i Word och PowerPoint

Coor – Uppdatering av mallar i Word och PowerPoint

Svenska Kraftnät – Riktlinje-, Rapport- och Powerpointmallar

Region Skåne – Tillgänglighetsanpassade mallar i Word och Powerpoint

Norburg & Scherp – Nytt mallpaket i Office

Delmi (Regeringskansliet) –Tillgänglighetsanpassad rapportmallar

Oxford Research – Mallpaket i Office

Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Röda Korset Högskola – Mallösning för Officepaketet

HL-Display – PowerPointmall och funktioner

Region Skåne – Tillgänglighetsanpassade mallar i Word och Powerpoint

Svalner – Excel-, Word- och PowerPointmallar

Skellefteå Kraft – Justering av Wordmallar

Lidingö Stad – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

Telia Company – Powerpointmallar samt nya typsnitt i mallarna

Finansinspektionen – Tillgänglighetsanpassa mallpaket

Kemikalieinspektionen (KEMI) – Mallanalyser

Betongindustri – Avancerad offertkalkyl

Bokföringsnämnden – Tillgänglighetsanpassade Wordmallar

Stockholms Universitet – Uppdatering av Officemallar

ESV – Rapportmall

EBA – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

Handelshögskolan – Wordmallar

Röda Korset – Wordmallar

Oxford Research – Word och Powerpointmallar

Norrtälje Vatten och Avfall – Mallar i Word och Powerpoint

Stockholms Universitet – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB – Avtalsmall i Word med funktionalitet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) – Modernisering av mallpaket

Finansinspektionen – Tillgänglighetsanpassad rapportmall

Landskrona stad – Nytt mallpaket i Office

Landskrona stad – Utbildning i kommungemensamma mallar samt skriva tillgängligt

Betongindustri – Offertmall med programmering

Mittuniversitetet – Tillgänglighetsanpassning av Officemallar

Chiesi Pharma AB – Utbildning Excel avancerad

Kemikalieinspektionen (KEMI) – Uppdatera mallar för nytt dokumenthanteringssystem

Riksbanken – Tillgänglighetsanpassad rapportmall

Solna stad – Nytt mallpaket i Office

Skatteverket – Tabellayouter

Kemikalieinspektionen (KEMI) – Nytt mallpaket i Office

Setterwalls Advokatbyrå – Uppdatera Powerpointmall och företagspresentation

Röda korset – Uppdatera Powerpointmallar

Höganäs kommun – Tillgänglighetsanpassning av mallar

ICA Gruppen – Utbildningsfilmer

Hellström Advokatbyrå – Word- och PowerPointmallar

Moderna museet – PowerPointmallar

Storsthlm – Tillgänglighetsanpassning av Wordblanketter

Folksam – PowerPointmall i nytt format

Norburg & Scherp – Nytt mallpaket i Office

Mittuniversitetet – Tillgänglighetsanpassning

Solna stad – Nytt mallpaket i Office

Utbildning av nya mallar – Utbildning av nya mallar

Skatteverket – Årsredovisning

Winn Hotel Group – Utbildningsfilmer

Telia Company – Powerpointmallar

Finansinspektionen – Tillgänglighetsanpassa mallpaket

Kemikalieinspektionen (KEMI) – Mallanalyser

Betongindustri – Avancerad offertkalkyl

Stockholms Universitet – Uppdatering av Officemallar

ESV – Rapportmall

Handelshögskolan – Wordmallar

Röda Korset – Wordmallar

Oxford Research – Word och Powerpointmallar

Norrtälje Vatten och Avfall – Mallar i Word och Powerpoint

Stockholms Universitet – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Delmi (Regeringskansliet) – Sättning och tillgänglighetsanpassning av rapport

Lidingö Stad – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

Kronofogden (Kronofogdemyndigheten) – Tillgänglighetsanpassning

Landsbygdsnätverket och MATtanken – Tillgänglighetsanpassning av Powerpoint

Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Landsbygdsnätverket – Rapportsättning och tillgänglighetsanpassning

Dekra Industrial AB – Anpassade Excelmallar

Brå – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

ESV – Rapportmall

KTH – Omslagsmall Exjobb i Word

Norburg & Scherp – Nytt mallpaket i Office

Mittuniversitetet – Tillgänglighetsanpassning

Norrtälje Vatten & Avfall – Nytt mallpaket i Office

Delmi (Regeringskansliet) – Tillgänglighetsanpassning

Hultsfred kommun – Mallösning för Office

Tyréns – Mallar för Office, online och tillgänglighetsanpassning

Ekan – Storagepoint

Statskontoret – Uppdatering av mallar

Luleå kommun – Tillgänglighetsanpassade mallar i Word

Svenska Bostäder – Tillgänglighetsanpassade mallar i Word

Storsthlm – Mallar i Office och tillgänglighetsanpassning

Kulturanalys – Utbildning och lathund

LO – Uppdatering av rapportmall och nya diagrammallar

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB – Utbildning i Office

Thule – Anpassade mallar och funktioner för Word och PowerPoint

Svenska badbranschen – Word och PowerPointmallar

Lendo – Google slides, Keynote och PowerPoint mallutveckling

Templafy/Truesec – Utveckling av mallar i Word och PowerPoint

Jernhusen – Utveckling av funktioner, hjälptextpanel i Word

Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.

Regeringskansliet – Utbildning i Word-mallar

Investor – Utbildning i Office 365 & Modern Workplace

Skolforskningsinstitutet – Wordmallar samt tillgänglighetsanpassning av PDF-rapporter.

Ekologigruppen – Mallar i Office för PC & Mac

ATG – PowerPointmallar

Skolverket – Wordmallar samt instruktionsfilmer

Telia – Instruktionsfilmer för PowerPointmallar

TCO – PowerPointmallar

Danderyds Sjukhus – Officemallar

Huddinge kommun – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Statens servicecenter – Rapportmall och tillgänglighetsanpassning

Nordic Transport Workers’ Federation – Officemallar

Solna stad – Tillgängliga Wordmallar och Online

Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassade Officemallar

Riksbanken – Tillgänglighetsanpassade blanketter

Malmö stad – Tillgänglighetsanpassade blanketter

Huge bostäder – Tillgänglighetsanpassning av kundtidning

Brottsförebyggande rådet – Tillgänglighetsanpassning av tidigare publicerade dokument

Statens servicecenter – Utbildning i tillgänglighet och anpassning av tidigare publicerade dokument

Energimarknadsinspektionen – Tillgängliga diagrammallar

Skolverket – Mall för publikationer med funktionalitet

Myndigheten för kulturanalys – Wordmallar och tillgängliga diagrammallar

Kungliga musikhögskolan – Wordmallar

Arbetsgivarverket – Tillgänglig rapportmall

Expertgruppen för biståndsanalys – Rapportmallar och tillgänglighetsanpassning av rapporter

Statskontoret – Sättning och tillgänglighetsanpassning av rapporter

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Mallar och funktioner i Word, PowerPoint och Excel.

Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.

Statens maritima och transporthistoriska museer – Nya officemallar.

Riksrevisionen – Slutproduktion och tillgänglighetsanpassning av rapporter i Word.

Arthur D. Little – Excelfunktioner.

ICA Gruppen – Funktioner i PowerPoint. Språkknapp och skicka slides funktion.

Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.

Live Nation – Utbildning Excel, grund till avancerad, macOS och Windows.

Novare – Nya Officemallar, funktioner och add-ins.

Operation Smile – Utbildning i Office 365.

Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.

Ambea – Mallar och funktioner i Word.

Lidköping och Götene kommuner – Gemensam mallösning för Office.

Regeringskansliet – Utbildningar i dokumentmallar.

Tysk-Svenska Handelskammaren – Mallösningar för Office.

SU Stockholms Universitet – Diagrammallar för Excel för Pc och Mac-användare.

Tullverket – Rapportmall i Word.

Riksrevisionen – Sättning av rapport i Word.

Volvo Trucks och Renault Trucks – Nytt verktyg för att skapa kursmaterial i Word och PowerPoint.

MVG Motala Verkstad Group – PowerPoint- och Wordmall.

Coor – Mallösning i Office, mallar och funktioner.

Adapteo Group – Grundmallpaket i Word.

ICA Gruppen – Funktioner i PowerPoint. Språkknapp och skicka slides funktion.

Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.

Live Nation – Utbildning Excel, grund till avancerad, macOS och Windows.

Novare – Nya Officemallar, funktioner och add-ins.

Operation Smile – Utbildning i Office 365.

Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.

Folksam– Wordmall

Gernardt & Danielsson – Officetester och Officekurser

Skolforskningsinstitutet – Wordmallar samt tillgänglighetsanpassning av PDF-rapporter.

Svevia – Anpassning inför uppdatering till Office 365

Trafikförvaltningen – Excelmall för aktiveringsunderlag

ICA Gruppen – Funktioner i PowerPoint. Språkknapp och skicka slides funktion.
Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.
Live Nation – Utbildning Excel, grund till avancerad, macOS och Windows.
Novare – Nya Officemallar, funktioner och add-ins.
Operation Smile – Utbildning i Office 365.
Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.
Assemblin – Mallösning för Office med funktioner för att enkelt hantera format och språkversioner.
Live Nation – Kundanpassad Excelkurs(er).
Saco – .net lösning för mallar i Office och verktyg.
Scandinavian Development Services – Mallösning för att effektivisera arbetet vid framtagning av läkemedelsansökningar.
Universal Music – Seminarieutbildning för att arbeta i Teams.
Forbo Flooring System – PowerPoint, anpassad funktion för automatisk sammanfattning i PDF.
Forsen – Nya Excelmallar för ledningssystem.
Regeringskansliet – Fortsatt arbete med mallar och funktioner.
SIS – Anpassning av mallar till ny .NET lösning med åtgärdsfönster, knappar och nya innehållskontroller för ett modernare arbetssätt.
Statens fastighetsverk – Avancerade Pivottabeller från SharePointlista.
Niam – PowerPointmallar och funktioner.
Preem – Mallösning för Officepaketet, med bland annat bildbanker för Word och PowerPoint.
RK, Regeringskansliet – Utbildningar i dokumenthanteringssystem.
Skeppsbron Skatt – Wordmallar, PowerPointmallar och add-ins Statens
Fastighetsverk – PowerApps för besöksmålsbedömningar.
Tillväxtverket – Utbildning i Office 365
Deloitte – Smarta uppdragsbrev för deklarationer.
IVL – Mallpaket för Word och PowerPoint.
KPMG – Smart lösning för Officemallar.
Telia Company – Uppgradering av mallpaket till .Net
TCO – Sidbibliotek för att snabbare skapa presentationer.
UC – Mallknapp och Bildbank i Word och PowerPoint.
Mariehamns stad, Åland – Mallpaket för Office 2016.
Cederquist Advokatbyrå – Avancerad utbildning i Word för assistenter.
Statens Fastighetsverk – SharePoint/PowerApp lösning.
Huddinge kommun – Flexibel samtalsmall i Word.
Regeringskansliet – Anpassad utbildning i Office 2016 för personalen.

Stockholms universitet – Mallar för Mac och PC.
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – Utbildning i OneNote.
LO – Framtagning av avancerad rapportmall för Word och diagrammallösning i Excel. Allt utvecklas i .Net
Höganäs Kommun -Wordmallar till skolor.
Regeringskansliet – Anpassad seminarieutbildning i Office 2016 för samtlig personal.
Riksbanken – PowerPointmall till 350-årsjubileum 2018.
Boxer – Mallar i Office, Word och PowerPoint.
Cementa – Framtagning av funktionella avtals- och offertmallar i Word. Mallarna används i SuperOffice och kvalitetssäkrar skapandet av avtal och offerter.
Jernhusen – Officemallar med Learningpoints Premiumprodukter samt specialkurs i avancerad Excel.
Norrtälje Energi – Kompetenslyft i Excel för ett flertal anställda. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och behov för att ge ett effektivt resultat.
Knowit – Mallar med Learningpoints specialfunktioner i Word för PC och Mac.
Dramaten – Manusmall med funktioner för att hantera text, växla teckenformat på hela dokumentet med ett klick, exportfunktion för mobilanpassning.
MTR – Ny PowerPointmall med anpassade layouter och LPs lösning för central Outlooksignatur.
Arthur D. Little – Stor satsning på LPs PowerPointverktyg för konsulter runt om i världen. Bland annat en helt ny kartfunktion i PowerPoint.
Tillväxtverket – Utbildning, support och IT-stöd för i Office 365.
Energimarknadsinspektionen – Nya mallar och nytt mallsystem i .NET för att hantera mallar, offline och i SharePoint.
Färgelanda kommun – Nya Officemallar.
Rädda Barnen – Instruktionsfilmer för Office 365.
Setterwalls Advokatbyrå – Nytt mallsystem i .NET och mallar med ny grafisk profil.
Sveriges Ingenjörer – Nya Wordmallar.
Energimarknadsinspektionen – Nya mallar och nytt mallsystem i .NET för att hantera mallar, offline och i Sharepoint.
Färgelanda kommun – Nya Officemallar.
Jernhusen – Ny Word- och PowerPointmallar.
Rädda Barnen – Instruktionsfilmer för Office 365.
Setterwalls Advokatbyrå – Nytt mallsystem i .NET och mallar med ny grafisk profil.
Sveriges Ingenjörer – Nya Wordmallar.
Telia Company – Mallar och Outlooksignaturer rebrandade från Sonera till Telia.
Regeringskansliet – Uppgradering till Office 2016, rådgivande funktion.
Tengbom Arkitekter – Utveckling av Handboksmall i Word för att effektivisera projekt.
Röda Korset – Nya PowerPoint mallar.
Riksrevisionen – Uppgradering av mallpaket.
Deloitte – Uppdatering av deras revisions-mallar.
Huddinge kommun – Utvecklade ett omfattande mallpaket för Office 2016.
Axstores – Seminarier i Office.
Wallenberg Foundations – Nya Wordmallar, lathund och utbildning.
SVT – Nya PowerPoint- och Wordmallar.
Ekokem – Seminarier i Office 365, SharePoint och framtagning av svenskt kursmaterial.
Tre – Utvecklade Office 365 Guidelines i SharePoint och spelade ett flertal anpassade instruktionsfilmer.
Skatteverket – Nya PowerPointmallar.
Advokatfirman Cederquist – CV-mall och PowerPoint.