Case & Kunder

Excel-logotyp_Learningpoint
Outlook logotyp_Learningpoint

Juli/Augusti/September 2021

 • Lidingö Stad – Tillgänglighetsanpassning av rapporter
 • Landsbygdsnätverket och MATtanken – Tillgänglighetsanpassning av Powerpoint
 • Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassning av mallar
 • Landsbygdsnätverket – Rapportsättning och tillgänglighetsanpassning
 • Winn Hotel Group – Utbildningsfilmer
 • Brå – Tillgänglighetsanpassning av rapporter
 • ESV – Rapportmall
 • Norburg & Scherp – Nytt mallpaket i Office
 • Mittuniversitetet – Tillgänglighetsanpassning
 • Norrtälje Vatten & Avfall – Nytt mallpaket i Office
 • Delmi (Regeringskansliet) – Tillgänglighetsanpassning
 • Skatteverket – Årsredovisning

April/Maj/Juni 2021

 • Telia Company – Powerpointmallar
 • Finansinspektionen – Tillgänglighetsanpassa mallpaket
 • Kemikalieinspektionen – Mallanalyser
 • Betongindustri – Avancerad offertkalkyl 
 • Stockholms Universitet – Uppdatering av Officemallar
 • ESV – Rapportmall
 • Handelshögskolan – Wordmallar
 • Röda Korset – Wordmallar
 • Oxford Research – Word och Powerpointmallar
 • Norrtälje Vatten och Avfall – Mallar i Word och Powerpoint
 • Stockholms Universitet – Tillgänlighetsanpassning av mallar
 • Delmi – Sättning och tillgänglighetsanpassning av rapport

Case & Kunder

Sveriges kommuner och regioner (SKR) – Modernisering av mallpaket

Finansinspektionen – Tillgänglighetsanpassad rapportmall

Landskrona stad – Nytt mallpaket i Office

Betongindustri – Offertmall med programmering

Mittuniversitetet – Tillgänglighetsanpassning av Officemallar

Chiesi Pharma AB – Utbildning Excel avancerad

Kemikalieinspektionen – Uppdatera mallar för nytt dokumenthanteringssystem

Riksbanken – Tillgänglighetsanpassad rapportmall

Solna stad – Nytt mallpaket i Office

Skatteverket – Tabellayouter

Setterwalls Advokatbyrå – Uppdatera Powerpointmall och företagspresentation

Röda korset – Uppdatera Powerpointmallar

Höganäs kommun – Tillgänglighetsanpassning av mallar

ICA Gruppen – Utbildningsfilmer

Hellström Advokatbyrå – Word- och PowerPointmallar

Moderna museet – PowerPointmallar

Storsthlm – Tillgänglighetsanpassning av Wordblanketter

Folksam – PowerPointmall i nytt format

Norburg & Scherp – Nytt mallpaket i Office

Mittuniversitetet – Tillgänglighetsanpassning

Solna stad – Nytt mallpaket i Office

Utbildning av nya mallar – Utbildning av nya mallar

Skatteverket – Årsredovisning

Winn Hotel Group – Utbildningsfilmer

Telia Company – Powerpointmallar

Finansinspektionen – Tillgänglighetsanpassa mallpaket

Kemikalieinspektionen – Mallanalyser

Betongindustri – Avancerad offertkalkyl 

Stockholms Universitet – Uppdatering av Officemallar

ESV – Rapportmall

Handelshögskolan – Wordmallar

Röda Korset – Wordmallar

Oxford Research – Word och Powerpointmallar

Norrtälje Vatten och Avfall – Mallar i Word och Powerpoint

Stockholms Universitet – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Delmi – Sättning och tillgänglighetsanpassning av rapport

Lidingö Stad – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

Landsbygdsnätverket och MATtanken – Tillgänglighetsanpassning av Powerpoint

Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Landsbygdsnätverket – Rapportsättning och tillgänglighetsanpassning

Winn Hotel Group – Utbildningsfilmer

Brå – Tillgänglighetsanpassning av rapporter

ESV – Rapportmall
Norburg & Scherp – Nytt mallpaket i Office

Mittuniversitetet – Tillgänglighetsanpassning

Norrtälje Vatten & Avfall – Nytt mallpaket i Office

Delmi (Regeringskansliet) – Tillgänglighetsanpassning

Thule – Anpassade mallar och funktioner för Word och PowerPoint

Svenska badbranschen – Word och PowerPointmallar

Lendo – Google slides, Keynote och PowerPoint mallutveckling

Templafy/Truesec – Utveckling av mallar i Word och PowerPoint

Jernhusen – Utveckling av funktioner, hjälptextpanel i Word

Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.

Regeringskansliet – Utbildning i Word-mallar

Investor – Utbildning i Office 365 & Modern Workplace

Skolforskningsinstitutet – Wordmallar samt tillgänglighetsanpassning av PDF-rapporter.

Ekologigruppen – Mallar i Office för PC & Mac

ATG – PowerPointmallar

Skolverket – Wordmallar samt instruktionsfilmer

Telia – Instruktionsfilmer för PowerPointmallar

TCO – PowerPointmallar

Danderyds Sjukhus – Officemallar

Huddinge kommun – Tillgänglighetsanpassning av mallar

Statens servicecenter – Rapportmall och tillgänglighetsanpassning

Nordic Transport Workers’ Federation – Officemallar

Solna stad – Tillgängliga Wordmallar och Online

Jordbruksverket – Tillgänglighetsanpassade Officemallar

Riksbanken – Tillgänglighetsanpassade blanketter

Malmö stad – Tillgänglighetsanpassade blanketter

Huge bostäder – Tillgänglighetsanpassning av kundtidning

Brottsförebyggande rådet – Tillgänglighetsanpassning av tidigare publicerade dokument

Statens servicecenter – Utbildning i tillgänglighet och anpassning av tidigare publicerade dokument

Energimarknadsinspektionen – Tillgängliga diagrammallar

Skolverket – Mall för publikationer med funktionalitet

Myndigheten för kulturanalys – Wordmallar och tillgängliga diagrammallar

Kungliga musikhögskolan – Wordmallar

Arbetsgivarverket – Tillgänglig rapportmall

Expertgruppen för biståndsanalys – Rapportmallar och tillgänglighetsanpassning av rapporter

Statskontoret – Sättning och tillgänglighetsanpassning av rapporter

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Mallar och funktioner i Word, PowerPoint och Excel.

Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.

Statens maritima och transporthistoriska museer – Nya officemallar.

Riksrevisionen – Slutproduktion och tillgänglighetsanpassning av rapporter i Word.

Arthur D. Little – Excelfunktioner.

ICA Gruppen – Funktioner i PowerPoint. Språkknapp och skicka slides funktion.

Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.

Live Nation – Utbildning Excel, grund till avancerad, macOS och Windows.

Novare – Nya Officemallar, funktioner och add-ins.

Operation Smile – Utbildning i Office 365.

Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.

Ambea – Mallar och funktioner i Word.

Lidköping och Götene kommuner – Gemensam mallösning för Office.

Regeringskansliet – Utbildningar i dokumentmallar.

Tysk-Svenska Handelskammaren – Mallösningar för Office.

SU Stockholms Universitet – Diagrammallar för Excel för Pc och Mac-användare.

Tullverket – Rapportmall i Word.

Riksrevisionen – Sättning av rapport i Word.

Volvo Trucks och Renault Trucks – Nytt verktyg för att skapa kursmaterial i Word och PowerPoint.

MVG Motala Verkstad Group – PowerPoint- och Wordmall.

Coor – Mallösning i Office, mallar och funktioner.

Adapteo Group – Grundmallpaket i Word.

ICA Gruppen – Funktioner i PowerPoint. Språkknapp och skicka slides funktion.

Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.

Live Nation – Utbildning Excel, grund till avancerad, macOS och Windows.

Novare – Nya Officemallar, funktioner och add-ins.

Operation Smile – Utbildning i Office 365.

Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.

Folksam– Wordmall

Gernardt & Danielsson – Officetester och Officekurser

Skolforskningsinstitutet – Wordmallar samt tillgänglighetsanpassning av PDF-rapporter.

Svevia – Anpassning inför uppdatering till Office 365

Trafikförvaltningen – Excelmall för aktiveringsunderlag

ICA Gruppen – Funktioner i PowerPoint. Språkknapp och skicka slides funktion.
Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.
Live Nation – Utbildning Excel, grund till avancerad, macOS och Windows.
Novare – Nya Officemallar, funktioner och add-ins.
Operation Smile – Utbildning i Office 365.
Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.
Assemblin – Mallösning för Office med funktioner för att enkelt hantera format och språkversioner.
Live Nation – Kundanpassad Excelkurs(er).
Saco – .net lösning för mallar i Office och verktyg.
Scandinavian Development Services – Mallösning för att effektivisera arbetet vid framtagning av läkemedelsansökningar.
Universal Music – Seminarieutbildning för att arbeta i Teams.
Forbo Flooring System – PowerPoint, anpassad funktion för automatisk sammanfattning i PDF.
Forsen – Nya Excelmallar för ledningssystem.
Regeringskansliet – Fortsatt arbete med mallar och funktioner.
SIS – Anpassning av mallar till ny .NET lösning med åtgärdsfönster, knappar och nya innehållskontroller för ett modernare arbetssätt.
Statens fastighetsverk – Avancerade Pivottabeller från SharePointlista.
Niam – PowerPointmallar och funktioner.
Preem – Mallösning för Officepaketet, med bland annat bildbanker för Word och PowerPoint.
RK, Regeringskansliet – Utbildningar i dokumenthanteringssystem.
Skeppsbron Skatt – Wordmallar, PowerPointmallar och add-ins Statens
Fastighetsverk – PowerApps för besöksmålsbedömningar.
Tillväxtverket – Utbildning i Office 365
Deloitte – Smarta uppdragsbrev för deklarationer.
IVL – Mallpaket för Word och PowerPoint.
KPMG – Smart lösning för Officemallar.
Telia Company – Uppgradering av mallpaket till .Net
TCO – Sidbibliotek för att snabbare skapa presentationer.
UC – Mallknapp och Bildbank i Word och PowerPoint.
Mariehamns stad, Åland – Mallpaket för Office 2016.
Cederquist Advokatbyrå – Avancerad utbildning i Word för assistenter.
Statens Fastighetsverk – SharePoint/PowerApp lösning.
Huddinge kommun – Flexibel samtalsmall i Word.
Regeringskansliet – Anpassad utbildning i Office 2016 för personalen.

Stockholms universitet – Mallar för Mac och PC.
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – Utbildning i OneNote.
LO – Framtagning av avancerad rapportmall för Word och diagrammallösning i Excel. Allt utvecklas i .Net
Höganäs Kommun -Wordmallar till skolor.
Regeringskansliet – Anpassad seminarieutbildning i Office 2016 för samtlig personal.
Riksbanken – PowerPointmall till 350-årsjubileum 2018.
Boxer – Mallar i Office, Word och PowerPoint.
Cementa – Framtagning av funktionella avtals- och offertmallar i Word. Mallarna används i SuperOffice och kvalitetssäkrar skapandet av avtal och offerter.
Jernhusen – Officemallar med Learningpoints Premiumprodukter samt specialkurs i avancerad Excel.
Norrtälje Energi – Kompetenslyft i Excel för ett flertal anställda. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och behov för att ge ett effektivt resultat.
Knowit – Mallar med Learningpoints specialfunktioner i Word för PC och Mac.
Dramaten – Manusmall med funktioner för att hantera text, växla teckenformat på hela dokumentet med ett klick, exportfunktion för mobilanpassning.
MTR – Ny PowerPointmall med anpassade layouter och LPs lösning för central Outlooksignatur.
Arthur D. Little – Stor satsning på LPs PowerPointverktyg för konsulter runt om i världen. Bland annat en helt ny kartfunktion i PowerPoint.
Tillväxtverket – Utbildning, support och IT-stöd för i Office 365.
Energimarknadsinspektionen – Nya mallar och nytt mallsystem i .NET för att hantera mallar, offline och i SharePoint.
Färgelanda kommun – Nya Officemallar.
Rädda Barnen – Instruktionsfilmer för Office 365.
Setterwalls Advokatbyrå – Nytt mallsystem i .NET och mallar med ny grafisk profil.
Sveriges Ingenjörer – Nya Wordmallar.
Energimarknadsinspektionen – Nya mallar och nytt mallsystem i .NET för att hantera mallar, offline och i Sharepoint.
Färgelanda kommun – Nya Officemallar.
Jernhusen – Ny Word- och PowerPointmallar.
Rädda Barnen – Instruktionsfilmer för Office 365.
Setterwalls Advokatbyrå – Nytt mallsystem i .NET och mallar med ny grafisk profil.
Sveriges Ingenjörer – Nya Wordmallar.
Telia Company – Mallar och Outlooksignaturer rebrandade från Sonera till Telia.
Regeringskansliet – Uppgradering till Office 2016, rådgivande funktion.
Tengbom Arkitekter – Utveckling av Handboksmall i Word för att effektivisera projekt.
Röda Korset – Nya PowerPoint mallar.
Riksrevisionen – Uppgradering av mallpaket.
Deloitte – Uppdatering av deras revisions-mallar.
Huddinge kommun – Utvecklade ett omfattande mallpaket för Office 2016.
Axstores – Seminarier i Office.
Wallenberg Foundations – Nya Wordmallar, lathund och utbildning.
SVT – Nya PowerPoint- och Wordmallar.
Ekokem – Seminarier i Office 365, SharePoint och framtagning av svenskt kursmaterial.
Tre – Utvecklade Office 365 Guidelines i SharePoint och spelade ett flertal anpassade instruktionsfilmer.
Skatteverket – Nya PowerPointmallar.
Advokatfirman Cederquist – CV-mall och PowerPoint.

Kontakta oss