Bakgrund

Mallar i Office kan innebära allt från ett Worddokument med företagslogotypen till ett stort tillägg för de olika Officeprogrammen med egna flikar, knappar och funktioner.

Det vanligaste är att mallpaketet inkluderar ett antal mallar som tex Brev, PM och Rapport i Word, en eller två olika Powerpointmallar samt en Excelmall. Dessa mallar innehåller inställningar för teckensnitt, färger, formatmallar, adressuppgifter i sidfot mm.

För att användarna ska använda mallarna är det viktigt att de är placerade så att användaren lätt kan hitta dem via Officeprogrammen. Det är också viktigt att de är byggda så att de upprätthåller den grafiska profilen samt är lättanvända. Ett fullständigt mallpaket innehåller förutom filer i dotx, dotm, xltx och potx-format också kringfiler som sätter färger, bestämmer utseende för hur diagram ska se ut mm. Det är filer som finns i en standard Office installation men som man ställt in till att följa företagets grafiska profil. För att allt ska fungera ihop måste dessa filer placeras så att programmen hittar dem. Detta är platser som mallkatalogen, XLStartmappen, Autostartmappen m.fl. Utöver detta kan man också ha Officetillägg. Förut gjordes dessa enbart med VBA men nu kan man istället göra dem som s.k. VSTO-tillägg. Dessa kan innehålla flikar och knappar med specialbyggda funktioner tex för att hämta användaruppgifter, byta ut logotyper i sidhuvud, infoga en framsida på rapporten med rätt utseende etcetera Dessa tillägg fungerar för installerad Office.

Att få allt på plats kan vara en utmaning. Mallfiler och Officefiler som temafiler kan om så önskas levereras som lösa mallfiler med instruktion om var de ska placeras. Har man VBA-tillägg räcker det med att VBA-filen placeras på rätt plats. Men har man VSTO-tillägg krävs ett MSI-paket. För att underlätta denna hantering levereras ert mallpaket med hjälp av applikationen DiPoint som hanterar vilka Officetillägg ni prenumererar på samt StoragePoint som synkar filer från AzureStorage och lägger dessa på rätt plats hos användarna.

Detta dokument beskriver hur de olika applikationerna fungerar, vad som krävs för att det ska fungera samt tips på felsökning.

Bakgrund