Utbildning Word

Word   Word för självlärda
Beskrivning

Den här kursen är för dig som är självlärd i Word och vill lära dig mer om Word, eller för dig som vill repetera grunderna för att ha rätt förkunskaper inför fortsättningskursen.

 

Förkunskaper

Självlärd i Word eller tidigare gått en grundkurs i Word.

 

Kurslängd

½ dag.

 

Kursinnehåll
 • Bra inställningar i Word
 • Kortkommandon

Redigera text

 • Radera, dra ihop/trycka isär text
 • Skapa snabbdelar/byggblock (t ex frasminne)
 • Sidbrytning
 • Markera och formatera
 • Markera med musen och tangenter
 • Arbeta med tabeller

Arbeta med stycken

 • Radavstånd
 • Marginaler/Indrag
 • Formatmallar
 • Kantlinjer
 • Indrag i stycken
 • Punktlistor/Nummerlistor

Dokument

 • Utskriftsformat
  • Liggande/stående A4
 • Sidhuvud/sidfot

Övrigt

 • Sök & Ersätt
 • Språkkontroll
 • Figurer och bilder

Learningpoint Utbildning Word

Word fortsättningskurs – Långa dokument

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att använda mer avancerade funktioner i Word. Vi kommer att titta närmare på bl a. långa dokument och kopplad utskrift med etiketter och de nya funktionerna i Word.

 

Förkunskaper

Grunderna i Word.

 

Kurslängd

½ dag.

 

Kursinnehåll
 • Skapa egna Snabbdelar
 • Koppla dokument-etiketter och mail
 • Långa dokument
 • Arbeta i dispositionsläge
 • Versionshantering
 • Jämföra dokument
 • Spåra ändringar
 • Fallgropar
 • Kontroll av dokument
 • Innehållsförteckning
 • Länka mellan olika program
 • Lägga in bilder i text
 • Redigera bilder
 • Använda ritverktygen
 • Använda SmartArt
Avancerad Word – för assistenter
Beskrivning

Denna kurs är till för dig som arbetar med komplicerade dokument i Word och vill ha god kontroll över rubrikhantering, numreringar och förteckningar. Du lär dig även att rensa text som hämtats in från andra håll och smarta tips för att arbeta snabbare och enklare med stora textmängder.

 

Kurslängd

3 halvdagar, 3 timmar per tillfälle.

 

Kursinnehåll
Pass 1
 • Formatmallar
 • Varför använda formatmallar?
 • Använda formatmallslistan
 • Välja vilka formatmallar som skall visas
 • Skapa egna formatmallar
 • Skapa och hantera innehållsförteckningar
 • Tabbar
 • Tabeller
 • Återställa text och stycken
 • Klipp och klistra-problem med att klistra in från andra dokument
 • Målformat, källformat, oformaterat
 • Navigeringsfönstret
 • Infoga diagram från Excel
Pass 2
 • Spårade ändringar
 • Stavning, grammatik och avstavning
 • Använda mallhanteraren för att flytta eller ta bort formatmallar mellan dokument
 • Hitta dokumentets mall
 • Lägga in bilder i text
 • Redigera bilder
 • Använda ritverktygen
 • Koppla adresslistor till etiketter, brev, kuvert och e-post
 • Inspektera dokument funktionen – hitta och radera oönskad information i dokument, innehåll och metadata.
 • Fält – infoga, redigera
Pass 3
 • Skapa korsreferenser
 • Rubriknumreringar
 • Arbeta med flernivålistor
 • Arbeta med avsnitt och avsnittsbrytningar
 • Flerspaltiga dokument
 • Sidhuvud/sidfot
 • Annorlunda förstasida
 • Felsöka underliga dokument

  

Vi kan erbjuda en mängd av olika utbildningar och seminarier. Både standard utbildningar och anpassade där vi skräddarsyr innehållet till just dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer på tel 08-410 23 410 eller e-post info@learningpoint.se