Tillgänglighetsanpassning

Vad menas med tillgänglighetsanpassade dokument?

I Sverige finns ett flertal lagar som skall verka för att alla oavsett funktionsnedsättning ska vara fullt delaktighet i samhällslivet. Det innebär att information skall vara lätt att ta till sig för alla. När det gäller mallproduktion så gör vi därför vad vi kan för att mallen är byggd så att den underlättar detta arbete.

Med tillgänglighetsanpassning menar man att man gjort allt man kan för att dokumentet skall vara lätt att ta till sig även för personer med funktionsnedsättningar.

Mer fördjupande information hittar du på vår blogg OfficeMaster.

Kontakta oss, vi hjälper gärna till om din verksamhet behöver hjälp att anpassa mallar för tillgänglighet i Office.

 Learningpoint-tillgänglighet
Kontakta oss gärna för ett möte så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa just er. Du når oss på tel 08-410 23 410 eller e-post info@learningpoint.se