Premiumprodukt StoragePoint

Lagring och enkel distribution i Azure Storage 

Med StoragePoint kan du smidigt lagra mallfiler, bilder och ikonbibliotek etc i Azure, antingen i  ert företags Azure eller i Learningpoints Azure. Synkning till klientdatorer sker automatiskt var  fjärde timme och vid uppstart. Synkningen kan även startas manuellt.  

Filhanteringen via en lättanvänd app

Filhanteringen sker i Azure via en lättanvänd app som minskar arbetsbelastning vid uppdatering, inget nytt installationspaket behövs.

Om justeringar görs i centralt finns ändringarna automatiskt hos medarbetarna inom högst fyra timmar.

StoragePoint installeras hos användarna med ett installationspaket som skjuts ut på maskinnivå.


Kontakta oss gärna för ett möte så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa just er. Du når oss på tel 08-410 23 410 eller e-post info@learningpoint.se