På gång

Nedan hittar du några av våra uppdrag som vi jobbar med under 2018/19/20.

Mars/april 2020
 • Regeringskansliet – Utbildning
 • Investor – Utbildning i Office 365 & Modern Workplace
 • Skolforskningsinstitutet – Wordmallar samt tillgänglighetsanpassning av PDF-rapporter.
 • Ekologigruppen – Mallar i Office för PC & Mac
 • Skolverket – Wordmallar samt instruktionsfilmer
 • Telia – Instruktionsfilmer för PowerPointmallar
Januari/februari 2020
 • Lendo – Mallutveckling för Google slides, Keynote och PowerPoint.
 • Jernhusen – Hjälptextpanel i Word.
 • Svenska Badbranschen – Word och PowerPointmallar.
 • Templafy/Truesec – Utveckling av mallar i Word och PowerPoint.
 • Thule – Anpassade mallar och funktioner för Word och PowerPoint.
November/december 2019
 • Folksam – Wordmall.
 • Gernandt & Danielsson – Kurser i Officeprogrammen.
 • Skolforskningsinstitutet – Tillgänglighetsanpassade PDF:er och Wordmallar.
 • Svevia – Anpassning inför uppgradering till Office 365.
 • Trafikförvaltningen – Excelmall för aktiveringsunderlag.
September/oktober 2019
 • Ekerö kommun – PowerPointmall.
 • Energimarknadsinspektionen – Utbildningar i Microsoft Teams.
 • KMH Kungliga Musikhögskolan – Wordmallar till Mac.
 • Riksbanken – Ny tillgänglighetsanpassad rapportmall.
 • Kulturanalys – Rapportsättning i Word och tillgänglighetsanpassning.
 • KPA Pension – Anbudsmall i Word.
Juni/juli/augusti 2019
 • Tullverket – Rapportmall i Word.
 • Riksrevisionen – Sättning av rapport i Word.
 • Volvo Trucks och Renault Trucks – Nytt verktyg för att skapa kursmaterial i Word och PowerPoint.
 • MVG Motala Verkstad Group – PowerPoint- och Wordmall.
 • Coor – Mallösning i Office, mallar och funktioner.
 • Adapteo Group – Grundmallpaket i Word.
April/maj 2019
 • Ambea – Mallar och funktioner i Word.
 • Lidköping och Götene kommuner – Gemensam mallösning för Office.
 • Regeringskansliet – Utbildningar i dokumentmallar.
 • Tysk-Svenska Handelskammaren – Mallösningar för Office.
 • SU Stockholms Universitet – Diagrammallar för Excel för Pc och Mac-användare.
Februari/mars 2019
 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Mallar och funktioner i Word, PowerPoint och Excel.
 • Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.
 • Statens maritima och transporthistoriska museer – Nya officemallar.
 • Riksrevisionen – Slutproduktion och tillgänglighetsanpassning av rapporter i Word.
 • Arthur D. Little – Excelfunktioner.
December 2018/januari 2019
 • ICA Gruppen – Funktioner i PowerPoint. Språkknapp och skicka slides funktion.
 • Keystone MCF – PowerPointmallar och funktioner.
 • Live Nation – Utbildning Excel, grund till avancerad, macOS och Windows.
 • Novare – Nya Officemallar, funktioner och add-ins.
 • Operation Smile – Utbildning i Office 365.
 • Synch Advokat – StoragePoint och Textbibliotek.

Nedan hittar du några av våra uppdrag som vi jobbat med under 2018.

Oktober/november 2018
 • Assemblin – Mallösning för Office med funktioner för att enkelt hantera format och språkversioner.
 • Live Nation – Kundanpassad Excelkurs(er).
 • Saco – .net lösning för mallar i Office och verktyg.
 • Scandinavian Development Services – Mallösning för att effektivisera arbetet vid framtagning av läkemedelsansökningar.
 • Universal Music – Seminarieutbildning för att arbeta i Teams.
Augusti/september 2018
 • Forbo Flooring System – PowerPoint, anpassad funktion för automatisk sammanfattning i PDF.
 • Forsen – Nya Excelmallar för ledningssystem.
 • Regeringskansliet – Fortsatt arbete med mallar och funktioner.
 • SIS – Anpassning av mallar till ny .NET lösning med åtgärdsfönster, knappar och nya innehållskontroller för ett modernare arbetssätt.
 • Statens fastighetsverk – Avancerade Pivottabeller från SharePointlista.
Maj/juni 2018
 • Niam – PowerPointmallar och funktioner.
 • Preem – Mallösning för Officepaketet, med bland annat bildbanker för Word och PowerPoint.
 • RK, Regeringskansliet – Utbildningar i dokumenthanteringssystem.
 • Skeppsbron Skatt – Wordmallar, PowerPointmallar och add-ins
 • Statens Fastighetsverk – PowerApps för besöksmålsbedömningar.
 • Tillväxtverket – Utbildning i Office 365.
Mars/april 2018
 • Deloitte – Smarta uppdragsbrev för deklarationer.
 • IVL – Mallpaket för Word och PowerPoint.
 • KPMG – Smart lösning för Officemallar.
 • Telia Company – Uppgradering av mallpaket till .Net
 • TCO – Sidbibliotek för att snabbare skapa presentationer.
 • UC – Mallknapp och Bildbank i Word och PowerPoint.
Januari/februari 2018
 • Mariehamns stad, Åland – Mallpaket för Office 2016.
 • Cederquist Advokatbyrå – Avancerad utbildning i Word för assistenter.
 • Statens Fastighetsverk – SharePoint/PowerApp lösning.
 • Huddinge kommun – Flexibel samtalsmall i Word.
 • Regeringskansliet – Anpassad utbildning i Office 2016 för personalen.

Nedan hittar du några av våra uppdrag som vi jobbat med under 2017.

November/december 2017
 • Stockholms universitet – Mallar för Mac och PC.
 • SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – Utbildning i OneNote.
 • LO – Framtagning av avancerad rapportmall för Word och diagrammallösning i Excel. Allt utvecklas i .Net
 • Höganäs Kommun -Wordmallar till skolor.
 • Regeringskansliet – Anpassad seminarieutbildning i Office 2016 för samtlig personal.
 • Riksbanken – PowerPointmall till 350-årsjubileum 2018.
 • Boxer – Mallar i Office, Word och PowerPoint.
 • Cementa – Framtagning av funktionella avtals- och offertmallar i Word. Mallarna används i SuperOffice och kvalitetssäkrar skapandet av avtal och offerter.
 • Jernhusen – Officemallar med Learningpoints Premiumprodukter samt specialkurs i avancerad Excel.
 • Norrtälje Energi – Kompetenslyft i Excel för ett flertal anställda. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och behov för att ge ett effektivt resultat.
 • Knowit – Mallar med Learningpoints specialfunktioner i Word för PC och Mac.
September/oktober 2017
 • Dramaten – Manusmall med funktioner för att hantera text, växla teckenformat på hela dokumentet med ett klick, exportfunktion för mobilanpassning.
 • MTR – Ny PowerPointmall med anpassade layouter och LPs lösning för central Outlooksignatur.
 • Arthur D. Little – Stor satsning på LPs PowerPointverktyg för konsulter runt om i världen. Bland annat en helt ny kartfunktion i PowerPoint.
 • Tillväxtverket – Utbildning, support och IT-stöd för i Office 365.
Juli/augusti 2017
 • Energimarknadsinspektionen – Nya mallar och nytt mallsystem i .NET för att hantera mallar, offline och i SharePoint.
 • Färgelanda kommun – Nya Officemallar.
 • Rädda Barnen – Instruktionsfilmer för Office 365.
 • Setterwalls Advokatbyrå – Nytt mallsystem i .NET och mallar med ny grafisk profil.
 • Sveriges Ingenjörer – Nya Wordmallar.
Maj/juni 2017
 • Energimarknadsinspektionen – Nya mallar och nytt mallsystem i .NET för att hantera mallar, offline och i Sharepoint.
 • Färgelanda kommun – Nya Officemallar.
 • Jernhusen – Ny Word- och PowerPointmallar.
 • Rädda Barnen – Instruktionsfilmer för Office 365.
 • Setterwalls Advokatbyrå – Nytt mallsystem i .NET och mallar med ny grafisk profil.
 • Sveriges Ingenjörer – Nya Wordmallar.
Mars/april 2017
 • Telia Company – Mallar och Outlooksignaturer rebrandade från Sonera till Telia.
 • Regeringskansliet – Uppgradering till Office 2016, rådgivande funktion.
 • Tengbom Arkitekter – Utveckling av Handboksmall i Word för att effektivisera projekt.
 • Röda Korset – Nya PowerPoint mallar.
 • Riksrevisionen – Uppgradering av mallpaket.
 • Deloitte – Uppdatering av deras revisions-mallar.
 • Huddinge kommun – Utvecklade ett omfattande mallpaket för Office 2016.
 • Axstores – Seminarier i Office.

På gång på Learningpoint

Januari/februari 2017
 • Wallenberg Foundations – Nya Wordmallar, lathund och utbildning.
 • SVT – Nya PowerPoint- och Wordmallar.
 • Ekokem – Seminarier i Office 365, SharePoint och framtagning av svenskt kursmaterial.
 • Tre – Utvecklade Office 365 Guidelines i SharePoint och spelade ett flertal anpassade instruktionsfilmer.
 • Skatteverket – Nya PowerPointmallar.
 • Advokatfirman Cederquist – CV-mall och PowerPoint.
Kontakta oss gärna för ett möte så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa just er. Du når oss på tel 08-410 23 410 eller e-post info@learningpoint.se